Startside
Hellebekken
Kafeteria
Friluftsaktiviteter
Løypelaget
Service
Vertskapet
Linker
Kart
Kontakt oss


Vennligst trykk bilde/logo ovenfor for å viderekobles til Hellebuklia`s webside

Løypemaskinen:

Hellebuklia Løypelag BA er et andelslag bestående av hytteeiere, grunneiere og næringsliv, og ble stiftet vinteren 2005/2006.
Løypemaskinen har utgangspunkt fra Hellebekk Turistseter, den kjører opptil 50 km med løyper, hvor disse løypene igjen kobles til andre løypelag som; Fjellstølen, Ellingseter, bukfyll/Hølevann, Hedalen/vassfaret,  Hallingdal og Sanderstølen sitt løypenett.
All kjøring av vårt løypenett er gjort på dugnad av følgende personer:

  • Tore Jacobsen

  • Per-Arne Ellefsen

  • Knut Johannson

For at løypemaskinen skal forsette sin oppgave er det viktig at flere andeler blir solgt og at et beløp for driftskostnader årlig blir innbetalt.
En andel i løypemaskinen koster Kr. 4000,-. Mens de årlige driftskostnadene er satt til Kr.750,-Det er mulig å kjøpe kun en eller flere andeler vis ønskelig. Pr i dag er det 127 andeler fordelt på 97 andelshavere. Største andelshaver er Tor Tronrud v/ Hellebekk Turiseter med 25 andeler.

Andelene er fordelt som følger:

  Potensial Medlemmer
Hellebekk 110 56
Høvreslia/Briskevollen 67 23
Bukfyll 101 11
Skrikkarvollen 31 3

Løypekart:


Oversikt over Løypene, vennligst trykk på bilde.

 

Dersom du har spørsmål eller ønsker å tegne andel kan du kontakte:

Kjetil Momrak
901 67 334

Knut Johansson
975 01 679

Per Arne Ellefsen
922 49 635

 

 

 


 


 


 


 

Hit Counter